Prognozowanie sezonów łowienia – Analiza kalendarza brań na najbliższy rok w kontekście zmian klimatycznych i zasobów rybnych

Prognozowanie sezonów łowienia jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania rybołówstwem w obliczu zmian klimatycznych i zmniejszających się zasobów rybnych. Analiza kalendarza brań na najbliższy rok, takiego jak kalendarz brań 2023, umożliwia naukowcom i zarządzającym rybołówstwem lepsze zrozumienie cykli reprodukcyjnych i migracji…